Onze Diensten

Wij ontzorgen de opdrachtgever


Rioolwerk


Het aanleggen van de ondergrondse infra is een onderdeel van het grondwerk. Wij hebben op dit gebied ruime ervaring, reconstructies van bestaande rioolstelsels en bouwrijp maken, is voor ons geen probleem. Indien tijdens uitvoering van dergelijke werken bronbemaling noodzakelijk is daarvoor de benodigde apparatuur en kennis beschikbaar.

Grondwerk


Bouwrijp maken van terreinen, droge en natte ontgravingen, wegenbouw, etc.
Bij ons kunt u terecht voor al uw vragen of problemen op dit gebied.
Onze ervaring cq. vakbekwaamheid staat u ter beschikking bij het zoeken van oplossingen.

Sloopwerk


Wij kunnen allerlei sloopwerken voor u uitvoeren. Onze machines zijn voorzien van de benodigde hulpstukken zoals een sorteergrijper, sloophamer etc. Het saneren van een verontreinigde bodemlocatie behoort ook tot de mogelijkheden. Omdat we zelf over dit soort machines en hulpstukken beschikken kunnen wij sloopwerken efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten uitvoeren.

Onze Diensten

V.C.A. Certificaat

Rioolwerkzaamheden

Grondwerken

Sloopwerkzaamheden

RIOOLPLOEG COMPLEET

Graafmachine + 2 man + alle gereedschappen.

 Reconstructies van bestaande rioolstelsels.


 De voorbereiding en aanleg van nieuwe rioolstelsels.


 Het stellen van de hoofdleidingen, putten en kolken alsmede het aansluiten.